EAS Ekonomiservice AB Er redovisningsbyrå i Täby.
Redovisning, bokföring och skatter.

EAS Ekonomiservice AB

Har Ni problem med Er ekonomifunktion?

Släpar bokföringen, skickas skattedeklarationerna in försent, upprättas årsredovisningen i sista sekunden och görs inkomstdeklarationen efter senaste inlämningsdag?

Får Ni alltid förfrågningar varje år från Skatteverket? Vi ger er skatterådgiving.

Kontakta oss! Vi hjälper Er med alla Era ekonomifrågor och vi har lång erfarenhet inom redovisning, bokföring, bokslut, koncernredovisning, likvidation/fusion, deklarationshjälp och skatter.

För mer information om EAS Ekonomiservice AB, Er redovisningsbyrå i Täby, ring oss direkt på telefon 08-758 32 80 eller skicka ett e-post till lars.knutsson@eas.nu.

EAS Ekonomiservice AB

Tel:08-758 32 80

Fax:08-758 00 24

E-post: info@eas.nu

Bra ekonomilänkar hittar ni här!

Auktoriserad redovisningskonssult, medlem av SRF Sveriges Redovisnings-konsulters förbund

Läs gärna mer om oss på allabolag.se

Vi uppfyller de villkor som ställs på en auktoriserad redovisningskonsult och är fullt ansvarsförsäkrade för kundens bästa och trygghet.